Barcode World Company Limited

Về Dịch Vụ Của BAWOCO

-Bawaco lấy khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu để phục vụ.

-Tất cả các Sản Phẩm Bawaco sẽ được bảo hành 12 tháng và sẽ được hoàn trả, trao đổi trong 3 ngày, nếu Khách Hàng không hài lòng về sản phẩm hoặc bị lõi do kỹ thuật sản phẩm.
-Bawaco phục vụ 24/7 với khách hàng.