Barcode World Company Limited
Phân loại tìm kiếm

Thương hiệu

Fanpage facebook

Mã Vạch Dành Cho Tổ Chức Sự Kiện

Giải pháp check-in sự kiện bằng mã vạch (barcode) giúp doanh nghiệp, đơn vị tổ chức sự kiện gửi mail cho hàng trăm khách mời một cách tự động, mỗi khách mời sẽ ứng với một mã vạch dùng để check-in tại sự kiện hiện hành, sử dụng mã vạch giúp cho việc check-in diễn ra nhanh chống hơn, thuận tiện hơn. 

Hệ thống sẽ thống kê xuất báo cáo liên quan đến những thông tin khách hàng bạn cần.

Các sản phẩm "Mã Vạch Dành Cho Tổ Chức Sự Kiện"

Giải Pháp Check-in Sự Kiện

Chec-in sự kiện là khâu quan trọng phản ánh chất lượng chuyên nghiệp của 1 sự kiện. Trong khâu check-in sự kiện nhà tổ chức thường gặp nhiều vấn đề như không kiểm soát được số lượng khách mời, tình trạng xếp hàng, ùn tắt tại cửa ra vào...
Còn hàng
Liên Hệ + Mua hàng

Giải pháp Check-in sự kiện ứng dụng mã vạch

Giải pháp check-in sự kiện bằng mã vạch (barcode) giúp doanh nghiệp, đơn vị tổ chức sự kiện gửi mail cho hàng trăm khách mời một cách tự động, mỗi khách mời sẽ ứng với một mã vạch dùng để check-in tại sự kiện hiện hành, sử dụng mã vạch giúp cho việc check-in diễn ra nhanh chống hơn, thuận tiện hơn. Hệ thống sẽ thống kê xuất báo cáo liên quan đến những thông tin khách hàng bạn cần. giúp bạn năm được thông tin và đưa ra những giải pháp cho hoạt động kinh doanh của bạn.
Còn hàng
Liên Hệ + Mua hàng