Barcode World Company Limited
Phân loại tìm kiếm

Thương hiệu

Fanpage facebook

ZKTECO

Thiết bị máy chấm công vân tay và thẻ ZKTECO K14

ZKTECO K14 dùng để kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay & thẻ cảm ứng. ZKTECO K14 kết nối trực tiếp với khóa , nút nhấn & chuông cửa không qua máy tính. Đây là hệ thống kiểm soát cửa độc lập không qua máy vi tính, thiết bị rất nhỏ gọn
Còn hàng
2.900.000 VNĐ + Mua hàng

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ ZKTECO K30

ZKTECO K30 dùng để kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay & thẻ cảm ứng. ZKTECO K30 kết nối trực tiếp với khóa , nút nhấn & chuông cửa không qua máy tính. Đây là hệ thống kiểm soát cửa độc lập không qua máy vi tính, thiết bị rất nhỏ gọn
Còn hàng
3.200.000 VNĐ + Mua hàng

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ ZKTECO K40

Kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay & thẻ ZKTECO K40 dùng để kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay & thẻ cảm ứng. ZKTECO K40 kết nối trực tiếp với khóa , nút nhấn & chuông cửa không qua máy tính. Đây là hệ thống kiểm soát cửa độc lập không qua máy vi tính, thiết bị rất nhỏ gọn
Còn hàng
3.100.000 VNĐ + Mua hàng

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ ZKTECO MA300

Kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay & thẻ ZKTECO MA300. ZKTECO MA300 dùng để kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay & thẻ cảm ứng. ZKTECO MA300 kết nối trực tiếp với khóa , nút nhấn & chuông cửa không qua máy tính. Đây là hệ thống kiểm soát cửa độc lập không qua máy vi tính, thiết bị rất nhỏ gọn
Còn hàng
4.000.000 VNĐ + Mua hàng

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ ZKTECO SA-31E

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ ZKTECO SA-31E có công suất 1000 thẻ cảm ứng. Kết nối với khóa, nút Exit, nút thoát cẩn, chuông cửa (Doorbell) và Kết nối với khóa chốt, khóa từ
Còn hàng
1.700.000 VNĐ + Mua hàng

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ ZKTECO SA-32E

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ ZKTECO SA-32E có công suất 1000 thẻ cảm ứng. Kết nối với khóa, nút Exit, nút thoát cẩn, chuông cửa (Doorbell) và Kết nối với khóa chốt, khóa từ
Còn hàng
1.800.000 VNĐ + Mua hàng

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ ZKTECO SA-33E

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ ZKTECO SA-33E có công suất 1000 thẻ cảm ứng. Kết nối với khóa, nút Exit, nút thoát cẩn, chuông cửa (Doorbell) và Kết nối với khóa chốt, khóa từ
Còn hàng
2.200.000 VNĐ + Mua hàng

Đầu đọc phụ FR-1300

Đầu đọc phụ dành cho máy chấm công bằng dấu vân tay + thẻ cảm ứng MITA SR-900 Tích hợp cho máy kiểm soát cửa thế hệ mới như MITA F08, F18, F19, F09, MITA 888, 5000Aid
Còn hàng
2.600.000 VNĐ + Mua hàng

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ ZKTECO R6

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ R6 có công suất 1000 thẻ cảm ứng. Kết nối với khóa, nút Exit, nút thoát cẩn, chuông cửa (Doorbell) và Kết nối với khóa chốt, khóa từ
Còn hàng
2.400.000 VNĐ + Mua hàng