Barcode World Company Limited
Danh mục sản phẩm
Fanpage facebook

Tags

Tags "Check-in event"

Giải pháp Check-in sự kiện ứng dụng mã vạch

Giải pháp check-in sự kiện bằng mã vạch (barcode) giúp doanh nghiệp, đơn vị tổ chức sự kiện gửi mail cho hàng trăm khách mời một cách tự động, mỗi khách mời sẽ ứng với một mã vạch dùng để check-in tại sự kiện hiện hành, sử dụng mã vạch giúp cho việc check-in diễn ra nhanh chống hơn, thuận tiện hơn. Hệ thống sẽ thống kê xuất báo cáo liên quan đến những thông tin khách hàng bạn cần. giúp bạn năm được thông tin và đưa ra những giải pháp cho hoạt động kinh doanh của bạn.
Còn hàng
Liên Hệ + Mua hàng